Om Helle-Hus


Med baggrund i 30 års bred og solid byggebranche-erfaring tilbyder HELLE HUS rådgivning og vejledning om byggeri, herunder udarbejdelse af skitseforslag og projektering i AutoCad.  Jeg tilbyder rådgivning og vejledning til myndighedshåndtering bla. i form af forhåndsdialog med bygningsmyndigheden, ansøgning om byggetilladelse og eventuelle dispensationer samt udfærdigelse af færdigmeldinger. Såfremt jeres henvendelse omfatter muligheder ved huskøb eller lovliggørelse af byggeri, tilbyder jeg også hertil rådgivning og vejledning bla. I form af forundersøgelser, opmåling, projektering, forhåndsgodkendelse hos bygningsmyndigheden og ansøgning om lovliggørelse hos bygningsmyndigheden.

Jeg er uddannet Bygningskonstruktør BTH og er specialiseret i skitsering, projektering og myndigheds-håndtering af nybyggeri samt til- og ombygninger.  Afsættet i min rådgivning tager udgangspunkt i bygherres ønsker, med tidlig realistisk årvågenhed på de økonomiske og de juridiske aspekter og med fokus på myndighedsprocessen i såvel byggesager som lovliggørelsessager.

Min erfaring beror på 10 års beskæftigelse som kommunal byggesagsbehandler på byggesager, lovliggørelsessager og BBR-sager samt 20 års beskæftigelse som sagsarkitekt med skitsering, projektering og sagsledelse samt rådgivning indenfor arkitekt – og typehusbranchen.